Witamy na stronie Stowarzyszenia "Łódź Ratunkowa"

Stowarzyszenie „ Łódź Ratunkowa” jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
Inspiracją do powołania Stowarzyszenia była młodzież niepełnosprawna intelektualnie z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku-Oliwie, jej potrzeby ale także jej możliwości.
Dlatego też w kwietniu 2002r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „Łódz Ratunkowa” z siedzibą w Gdańsku , które ma zapisane w swoim statucie działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w naszej rzeczywistości jest bardzo trudna:
ograniczone możliwości nauki, brak miejsc pracy, czy, nie wystarczające nawet na najskromniejszą egzystencję, renty socjalne, to możliwości jakie stwarza dla swoich niepełnosprawnych obywateli państwo. Taka sytuacja nie daje szans, i tak już skrzywdzonym przez los młodym ludziom, na zdobycie odpowiedniego zawodu, znalezienia pracy , a co za tym idzie, nie daje możliwości właściwego funkcjonowania tych osób w życiu społecznym.
Oczywistą więc staje się konieczność pomocy, także w organizacji życia dorosłego pod względem zawodowym i społecznym.

Konieczna jest pomoc w stworzeniu warunków do tego by mogli egzystować godnie i w miarę możliwości samodzielnie. Chociaż są to osoby niepełnosprawne to przecież są pełnoprawnymi obywatelami naszego państwa.

Stowarzyszenie nasze założyło , w swojej działalności, pomoc i wsparcie tych osób we wszystkich aspektach ich życia, poczynając od pomocy socjalnej rodzinom, edukację, zdobycie zawodu, znalezienie pracy i organizację dorosłego już życia.

Rozlicz PIT roczny i wspomóż naszą organizację 1% podatku

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016 korzystając z poniższego linku. W deklaracji zostanie automatycznie zawarty nasz KRS oraz nazwa stowarzyszenia, dzięki czemu przekażecie Państwo 1% podatku na naszą organizację.

Z góry dziękujemy!


Rozliczenie PIT z PITax.pl