Jesteś tutaj

Projekt "Klub Wsparcia NIWA"

Projekt nr WND-POKL.07.02.01-22-067/09 Klub Wsparcia NIWA został zaakceptowany przez IOK na poziomie dofinansowania 183 067,00 zł.

Nasz projekt obejmuje wsparciem dwie grupy:

I – sza grupa to młodzież niepełnosprawna intelektualnie.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej . Wybrana grupa młodzieży to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, którzy kończą lub ukończyli kolejny etap edukacji i przygotowują się do wejścia na rynek pracy, a ponieważ nie posiadają jeszcze wyrobionych nawyków i umiejętności, wymagają dalszej stymulacji.
II-ga grupa to matki opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi sygnalizujące problemy związane z izolacją społeczną, poczuciem bezradności, osamotnieniem oraz brakiem możliwości wymiany doświadczeń.

Powołany Klub Wsparcia NIWA będzie realizował zadania w następujących działach:

- zajęcia kulinarne, których celem jest utrwalenie umiejętności zdobytych w szkole, a przydatnych w pracy
- zajęcia kulturalne, które pozwolą na pozytywne zaistnienie młodzieży poza szkołą i domem oraz na integrację z społeczeństwem co będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
- zajęcia w pracowni malarsko-fotograficznej gdzie uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami i środkami plastycznymi dla pobudzenia i rozwoju ich twórczej aktywności i uwrażliwienia na piękno
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla poprawienia kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej
- grupa wsparcia dla rodziców, w ramach której odbywać się będą spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin oraz zaistnieją warunki dla wymiany doświadczeń i dyskusji oraz wzajemnej integracji.
W miesiącu grudniu wyznaczyliśmy następujące zadania:

1. spotkanie organizacyjne kadry zarządzającej
2. spotkanie organizacyjne kadry zarządzającej z instruktorami i opiekunami realizującymi projekt - podział zadań i obowiązków
3. rozesłanie informacji o projekcie do członków stowarzyszenia, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodziców,
4. zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej stowarzyszenia i ZSS Nr2,
5. wywieszenie informacji o projekcie na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku,
6. rozesłanie formularzy zgłoszeniowych,
7. zebranie informacji zwrotnych,
8. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
9. rozesłanie zawiadomień o kwalifikacji do udziału w projekcie,
10. spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu - podział na grupy
11. przygotowanie materiałów promocyjnych : opracowanie ulotek i plakatów
12. przygotowanie przez kadrę zarządzająca zadań na styczeń 2010

Rozlicz PIT roczny i wspomóż naszą organizację 1% podatku

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016 korzystając z poniższego linku. W deklaracji zostanie automatycznie zawarty nasz KRS oraz nazwa stowarzyszenia, dzięki czemu przekażecie Państwo 1% podatku na naszą organizację.

Z góry dziękujemy!


Rozliczenie PIT z PITax.pl